logotype

Bezpieczna Szkoła

Sprawozdanie z wykonania zadania –„Mój przyjaciel jest inwalidą-jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”

W roku szkolnym 2012/2013 szkoła przystąpiła do II Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”, którego hasłem jest :

Prawo – Przyjaźń – Tolerancja.

Ostatnim z wykonywanych zadań było przeprowadzenie debaty poświęconej kształtowaniu postaw wobec niepełnosprawnych. W tym celu szkoła nawiązała kontakt z redakcją Dzień Dobry TVN. Dnia 16.04.2013 r reprezentacja szkoły w  składzie :Renata Przybyłowska, Edyta Telesiewicz, Weronika Stochowicz i  Irena Szymborska -odbyła wizytę w studio na Marszałkowskiej, gdzie uczennice przeprowadziły wywiad z dziennikarką Anną Maruszeczko. Prowadząca program „Zielone drzwi” opowiedziała o swojej pracy z niepełnosprawnymi oraz zachęciła młodzież do aktywnych działań na rzecz niepełnosprawnych.

Wywiad ten został zaprezentowany podczas międzyszkolnej debaty „Wszyscy równi w różnorodności”, która odbyła się 19. 04. 2013 r. w budynku ZSZ nr2 w Sierpcu.

Zaproszenie na debatę przyjęły osoby niepełnosprawne, reprezentacje uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego. Honorowym gościem był aktor sceny polskiej – pan Jan Nowicki.

Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele organów powiatowych, Stowarzyszenia ”Szansa na życie”, przedsiębiorcy oraz nauczyciele.

Pokazane fragmenty filmów : „Schody nie do przejścia”, „Osoba niepełnosprawna w transporcie miejskim”, „Dwa bieguny” wywoływały kolejne obszary do dyskusji.

Uczniowie zdefiniowali słowo empatia. Wolontariusze opowiadali o swojej pracy z niepełnosprawnymi. Kilkakrotnie głos w dyskusji zabrał aktor Jan Nowicki, podkreślając, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

Uczniowie jednogłośnie wyrazili swoją opinię na temat niepełnosprawności, której nie postrzegają jako odmienności i kalectwa społecznego, lecz widzą ją jako możliwość do realizowania marzeń mimo wszystko. Niepełnosprawność nie powinna być traktowana jako problem, o którym trzeba rozmawiać, bo wtedy zaczynamy postrzegać niepełnosprawnych w kategoriach ludzi gorszych, wymagających naszej litości i niezdolnych do prowadzenia normalnego życia. Informacje przedstawione podczas debaty dowodzą , że tak naprawdę każda z osób niepełnosprawnych obecnych na sali realizuje swoje cele, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i czerpie radość z życia.

Podczas debaty odbyła się aukcja lalek „szczęścia „ wykonanych przez uczniów ZSZ nr 2. Dochód ze sprzedaży w całości przeznaczony został na rehabilitację niepełnosprawnego ucznia naszej szkoły-Piotra, chorującego na czterokończynowe porażenie mózgowe.

Po zakończonej debacie wszyscy uczestnicy spotkania biesiadowali przy wspólnym stole.

Organizatorami debaty byli nauczyciele: Edyta Telesiewicz, Renata Przybyłowska, Małgorzata Opalska, Marta Mańkowska i Bogusława Krajewska oraz uczniowie z klas IIIbTE, IIbTE, II TI. Prowadzące debatę :Irena Szymborska, Weronika Stochowicz. Obsługa sprzętu informatycznego: Kamil Mazurowski, Damian Kowalkowski, Marcin  Tucholski.

Oprawa techniczna: zespół lokalnej telewizji- TVSierpc.

ZDJĘCIA PATRZ- GALERIA

Wolontariat dla Piotra Maciejewskiego


23.10. 2012 – Powołanie zespołu przez Panią Dyrektor Jolantę Zalewską w składzie :

 • Małgorzata Dymczak - wychowawca
 • Anna Stahlke – pedagog szkolny
 • Anna Wróblewska
 • Natalia Trzeciak

25.10.2012 – Spotkanie zespołu podczas którego:

1. opracowano ulotkę z apelem o pomoc dla Piotra

2. ustalono formy pomocy:

 • zbiórka pieniędzy w szkołach sierpeckich
 • zorganizowanie dyskoteki międzyszkolnej
 • sprzedaż ciast, słodyczy i napojów na terenie szkoły
 • zorganizowanie stoiska z ozdobami i kartkami świątecznymi
 • zorganizowanie loterii fantowej
 • zbiórka pieniędzy w kościele
 • umieszczenie informacji o Piotrku na szkolnej stronie internetowej oraz w gazecie lokalnej
 • organizacja koncertu
 • odpis 1%  od podatku

3. wdrożenie do współpracy uczennice z  klasy 2 LPUG

08.11.2012 - Spotkanie zespołu z panem Wojciechem Rychterem ze Stowarzyszenia Szansa na Życie, podczas którego:

 • opracowano ostateczną wersję ulotki
 • omówiono strategię postępowania
 • omówiono konieczność napisania wniosku o otwarcie subkonta dla Piotra

W spotkaniu udział brały: Kinga Ziółkowska i Joanna Brzozowska z kl.2 LPUG.

13.11.2012 – Przeprowadzono akcję przygotowującą „ Sprzedaż ciast, słodyczy i napojów” podczas dyskoteki andrzejkowej odbywającej się na terenie szkoły

 • wykonanie dwóch plakatów informacyjnych
 • wytypowanie osób odpowiedzialnych za upieczenie ciast: Katarzyna Krzeszewska, Anna Ratuszna, Katarzyna Jaros, Paulina Radecka
 • wytypowanie osób odpowiedzialnych za kupienie słodyczy, napojów, naczyń jednorazowego użytku : Kinga Ziółkowska, Agnieszka Dobrzeniecka
 • zrobienie puszki ze zdjęciem Piotrka zapieczętowaną banderolami  z pieczątkami szkoły
 • przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej na terenie szkoły
 • umieszczenie ulotki na stronie internetowej szkoły

14.11.2012 - Przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej na terenie szkół sierpeckich

( LO, Technikum, Gimnazjum, Szkoły Podstawowe) Katarzyna Krzeszewska, Kinga Ziółkowska, Agnieszka Dobrzeniecka

15.11.2012 – Przygotowanie stoiska „ Sprzedaż ciast, słodyczy i napojów” i jego obsługa podczas dyskoteki: Katarzyna Krzeszewska, Kinga Ziółkowska, Agnieszka Dobrzeniecka, Paulina Radecka

16.11.2012 – Sprzedaż ciast, które nie zostały sprzedane podczas dyskoteki, podczas dużych przerw na korytarzu szkolnym (j.w.)

19.11.2012 – Przeliczenie pieniędzy zebranych do puszki, po przeprowadzeniu pierwszej akcji przez: Małgorzatę Dymczak, Annę Wróblewską, Kinga Ziółkowska, Agnieszka Dobrzeniecka. Uzyskano kwotę 260zł ( dwieście sześćdziesiąt złoty) – zdeponowano w kasie pancernej szkoły- pokój nr 5. Sporządzono protokół

20.11. 2012 - Przeprowadzono akcję przygotowującą „ Pomóż Piotrkowi zwyciężyć ból ”-zbiórka pieniędzy na terenie sierpeckich szkół dnia 06.12.2012

 • wykonanie plakatów informacyjnych
 • umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły
 • wyznaczenie zespołów 2-3 osobowych z klasy 2 LPUG odpowiedzialnych za zaniesienie pisma, plakatów, przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie wszystkich szkół sierpeckich – dnia 29.11.2012 oraz zbiórkę pieniędzy dnia 06.12.2012

26.11.2012 - zwrócono się z prośbą do Pani Dyrektor szkoły  o napisanie pisma, z prośbą        o możliwość przeprowadzenia akcji zbierania pieniędzy do puszek na terenach szkół sierpeckich oraz wysłanie pisma o otwarcie subkonta dla Piotrka Maciejewskiego.

29.11.2012 - akcja informacyjna  ( plakaty, ulotki, ogłoszenia) przeprowadzona na terenie szkół sierpeckich przez uczennice klasy 2 LPUG

30.11.2012 – Sprzedaż ciasteczek z wróżbami andrzejkowymi na terenie szkoły : Kinga Ziółkowska, Agnieszka Dobrzeniecka, Monika Przygócka

03.12.2012 – Napisanie podziękowań do dyrektorów szkół sierpeckich za możliwość przeprowadzenia zbiórki pieniędzy dla Piotrka.

04.12.2012 – Spotkanie robocze zespołu – omówienie i zaplanowanie dalszych akcji charytatywnych.

Otwarcie puszki i przeliczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży ciasteczek z wróżbami przez  Małgorzatę Dymczak, Elizę Rajewską, Weronikę Sławińską.

Otrzymano kwotę 110 zł ( sto dziesięć złoty), spisano protokół, pieniądze zdeponowano w kasie pancernej szkoły – pokój nr 5.

06.12.2012 - przeprowadzenie akcji zbierania pieniędzy do puszek na terenach szkół sierpeckich przez uczennice klasy 2LPUG, pod hasłem:

„ Pomóż Piotrkowi zwyciężyć ból ”.

Zebrano łącznie: 1.892,07 zł  ( jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i siedem groszy). Sporządzono protokół - Pieniądze zdeponowano w kasie pancernej szkoły – pokój nr 5.

Umieszczenie na stronie internetowej szkoły  oraz na tablicach ogłoszeń :

 • podziękowań dla wszystkim, którzy wykazali się zrozumieniem dla naszej akcji i nie pozostali obojętni   na apel o pomoc dla Piotra.
 • informacji o Kiermaszu Ozdób Choinkowych, robionych samodzielnie przez uczniów, który odbędzie się  w naszej szkole dnia 11.12.2012 pod hasłem „ Zrób prezent rodzinie – zrób dobry uczynek”.

07.12.2012 – Przygotowanie plakatów przeznaczonych do ozdobienia stoiska przeznaczonego na  Kiermaszu Ozdób Choinkowych. Zwrócenie się z prośbą do Pani Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu o podarowanie bombek na cel charytatywny.

11.12.2012 – Otwarto puszkę pozostawioną w pokoju nauczycielskim od dnia 06.12.2012 w obecności Małgorzaty Dymczak, Katarzyny Jaros, Pauliny Radeckiej – przeliczono pieniądze, otrzymano kwotę 51zł 60 gr ( pięćdziesiąt jeden złoty i sześćdziesiąt groszy). Sporządzono protokół - Pieniądze zdeponowano w kasie pancernej szkoły – pokój nr 5.

Organizowano Kiermasz Ozdób Choinkowych, podczas którego uczennice z klasy 2LPUG - Kinga Ziółkowska, Agnieszka Dobrzeniecka, Katarzyna Jaros, Paulina Radecka, Joanna Brzozowska, sprzedawały kartki, choinki, bombki, aniołki, łańcuchy itd.

13.12.2012 – Przeliczono pieniądze uzyskane ze sprzedaży ozdób choinkowych w obecności Małgorzaty Dymczak, Katarzyny Jaros, Pauliny Radeckiej i Kingi Ziółkowski – otrzymano kwotę 186zł 40 gr ( sto osiemdziesiąt sześć złoty i czterdziestu złoty). Sporządzono protokół -Pieniądze zdeponowano w kasie pancernej szkoły – pokój nr 5.

13.12. 2012 – Z okazji 18 – stych urodzin Piotra Maciejewskiego: Małgorzata Dymczak, Anna Stahlke, Kinga Ziółkowska, Agnieszka Dobrzeniecka pojechały do domu rodzinnego Piotra na wizytę, wraz z prezentami i życzeniami od całej klasy.

11.02.2013 – napisano pismo do ks. kan. dr Tomasz Kadzińskiego, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na terenie Kościoła.

17.03.2013 - Małgorzata Dymczak, Natalia Trzeciak, Anna Wróblewska, Anna Stahlke, siostra Augustyna – przeprowadziły akcję charytatywną– zbiórka pieniędzy w Kościele Szkolnym – „ Pomóż Piotrkowi” – 2510 zł zebranych pieniędzy ( dwa tysiące pięćset dziesięć złotych). Otwarcie puszki odbyło się komisyjnie, sporządzono protokół –

Podsumowanie:

W roku szkolnym 2012/2013 zespół wraz z uczennicami klasy 2LPUG zebrał kwotę 5.010zł ( pięć tysięcy dziesięć złotych). Cała kwota została wpłacona na konto Stowarzyszenia Szansy na Życie – dla Piotra Maciejewskiego.


2015  Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu  globbers joomla templates