logotype

Bezpieczna Szkoła

Sprawozdanie z zadania nr 3

W związku z konkursem: „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Sierpcu ,  przeprowadzono szereg spotkań z przedstawicielami Straży Pożarnej i  Pogotowia Ratunkowego w ramach zadania:  Bezpieczne zachowanie  w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna. Zasady dotyczące obrony koniecznej przedstawił naszym uczniom  instruktor Taekwondo i samoobrony Pan Artur Balcerowski.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie zadania:

A. Stahlke – koordynator

N. Trzeciak

M. Rokicka

M. Piasecka

Bezpieczeństwo na ulicy – samoobrona kobiet

Dnia 04.03.2013 roku w ramach projektu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” został przeprowadzony pokaz samoobrony kobiet. W spotkaniu uczestniczyły trzy żeńskie klasy Ia TE, IIb TE oraz IIIb TE. Zajęcia poprowadził Pan Artur Balcerowski trener taekwondo oraz instruktor samoobrony z klubu sportowego Taekyon w Sierpcu, towarzyszyło mu dwoje uczniów.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej scenki, której celem było pokazanie jak niebezpiecznie jest na ulicach oraz jak skuteczne można obronić się w sytuacjach zagrożenia.

We współczesnym świecie agresja staje się powszechna i dosięga niemal każdego człowieka. Instruktor wyjaśnił, że podstawą samoobrony jest zachowanie względnego spokoju, co nie oznacza jednak pozostania bierną ofiarą. Ważne jest, żeby skoncentrować wszystkie emocje na szukaniu wyjścia z zagrożenia i podjąć odpowiednie działania. Dziewczyny dowiedziały się jakie osoby staja się ofiarami przemocy, w jaki sposób należy się zachowywać, żeby taką ofiara się nie stać oraz jak nie spanikować w sytuacji zagrożenia.


Pan Artur wraz ze swoimi podopiecznymi pokazał podstawowe chwyty potrzebne w samoobronie, m.in. rzut napastnikiem przez bark, wykonanie dźwigni na staw łokciowy, uderzenie łokciem w twarz, różne sposoby powalenia przeciwnika. Instruktor wyjaśnił,              że broniąc się przed napastnikiem najlepiej uderzać w słabe, czułe punkty, m.in. krocze, oczy, krtań, splot słoneczny, wolne żebra. Jak się okazało nie bez znaczenia są przedmioty, które mamy przy sobie, gdyż warto je wykorzystać w celach obronnych – torebka, plecak, parasolka, klucze mogą stać się bardzo pomocne. Uczennice mogły również przyjrzeć się  metodom obrony z użycie improwizowanej broni oraz noża.


Gość zachęcał do nauki podstaw samoobrony, gdyż umiejętności zdobyte podczas takiego szkolenia uczą jak przytomnie i zdecydowanie reagować zachowując zimną krew  w sytuacjach zagrożenia z jakimi kobiety mogą się spotkać na ulicy.

Pokaz samoobrony spotkał się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych dziewczyn, co zaowocowało chęcią nabycia umiejętności technik samoobrony.


Bezpieczeństwo w szkole i w domu – wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej


W dniu 07.03.2013 roku w ramach projektu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” uczniowie klasy IIIa TE wybrali się z wizytą do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Wizyta składała się z części pokazowej oraz teoretycznej. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w domu i szkole oraz przedstawienie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zdarzenia.

Uczniowie mieli możliwość obejrzeć centralę, gdzie odbierane są zgłoszenia telefoniczne. W tym miejscu uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób złożyć zgłoszenie, tak aby było ono najbardziej użyteczne i pomocne dla strażaków.

Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:
Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 • adres i nazwę obiektu,
 • co się pali, na którym piętrze,
 • czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

  Po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Przyjmujący może zażądać:

 • potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
 • dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.


Uczniowie dowiedzieli się jaki jest zakres działań straży,  zostali zapoznani ze specyfiką pracy strażaka oraz predyspozycjami koniecznymi do wykonywania tego zawodu. Pan Marcin Kopyciński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu pokazał i objaśnił przeznaczenie i działanie sprzętu ratowniczego, który znajduje się w wozie strażackim. Strażacy zaprezentowali uczniom wozy bojowe, jak również pokazali niewielką próbę akcji gaśniczej, co niewątpliwie okazało się najciekawszym momentem spotkania.

Ciekawe konwersacje ze strażakami pogłębiły wiedzę uczniów w zakresie właściwego reagowania na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Strażacy przypomnieli również kilka najistotniejszych zasad, o których należy pamiętać w przypadku pożaru, a mianowicie:

W pierwszej kolejności należy ratować zagrożone życie ludzkie (udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia ), oraz prowadzić ewakuację osób przebywających w strefie zagrożenia.

AKCJA GAŚNICZA

- należy przystąpić do gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego

- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem,

- usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, cenne urządzenia i ważne dokumenty,

Nie wolno gasić wodą lub pianą instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem !

Jeżeli pożar rozprzestrzenia się lub gwałtownie wzrasta zadymienie, należy opuścić miejsce zagrożone.

Po przybyciu jednostek straży pożarnej, wykonywać polecenia strażaka, który przejął kierownictwo akcji od dotychczas dowodzącego. Udzielać kierującemu akcją ratowniczą wszelkich informacji i wyjaśnień, mogących przyczynić się do szybkiej właściwie prowadzonej akcji, zwłaszcza jeśli chodzi o ratownictwo ludzi zagrożonych przez pożar.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali przekazywanych strażaka informacji, po czym sami zadawali mnóstwo pytań i wzięli czynny udział w dyskusji. Młodzież ze spotkania wyszła zadowolona.

Wykład dotyczący bezpieczeństwa w domu, w szkole i na ulicy

O własne bezpieczeństwo możemy zadbać sami, nie jest istotne czy mamy kilka czy kilkanaście lat. Ważne jest by przestrzegać kilku podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa, wówczas możemy komuś uratować życie.

Pod takim hasłem Pan Kapitan Wojciech Witkowski, przedstawiciel sierpeckiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeprowadził we wtorek 11 marca 2013 roku prelekcje dla młodzieży z  klasy II ATE/TS, dotyczącą bezpieczeństwa w szkole, w domu i na ulicy. Podczas trwającego blisko dwie godziny spotkania związanego z akcją „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”,  uczniowie mieli okazję wysłuchać wielu porad związanych z bezpieczeństwem.
Dobra znajomość procedur postępowania w przypadku nie tylko pożaru,  ale również podczas innych zdarzeń losowych, może uratować życie wielu osobom. Przypominający telefony alarmowe kapitan Wojciech Witkowski  zwrócił uwagę, że właściwy sposób alarmowania  w niebezpiecznych sytuacjach może ułatwić pracę służbom ratunkowym  i jednocześnie zmniejszyć skalę niebezpieczeństwa. Podkreślił również,    że udzielenie pierwszej pomocy         przez przybyciem załogi karetki pogotowia może uratować komuś życie.

Podczas wykładu  omawiane były zagrożenia, z jakimi młodzież może spotkać się w domu,  w szkole i na ulicy oraz w  jaki sposób należy reagować w sytuacji zagrożenia:

 • Jaką szkodę i jak wielkie niebezpieczeństwo może spowodować niedopałek.
 • Jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą przelewanie groźnych substancji, środków chemicznych.
 • Co robić gdy zapali się urządzenie podłączone do zasilania.
 • W jaki sposób używać gaśnicy.
 • Problem z gazem i niebezpieczeństwa temu towarzyszące.
 • Jak powinni się zachować uczniowie podczas ewakuacji.
 • Jak postępować podczas pożaru.
 • Jakie mogą być konsekwencje, zwlekania z zawiadomieniem straży pożarnej o zauważonym lub nawet spowodowanym niebezpieczeństwie.
 • Uświadomienie młodzieży, jaką lawinę trudnych sytuacji, może wywołać telefon wykonany w formie żartu.
 • Uzmysłowienie młodzieży, że podczas ich pobytu w szkole to szkoła dba o ich bezpieczeństwo i za nie odpowiada.

Uczniowie mieli możliwość przymierzenia hełmu strażackiego, dotykania  i oglądania sprzętu, stroju strażaka.  Zadawali  wiele pytań, związanych z wykonywaniem zawodu strażaka. Zajęcia z kapitanem Wojciechem Witkowskim  były bardzo interesujące. Młodzież wyniosła z nich mnóstwo  wiadomości. Na koniec spotkania uczniowie wręczyli kapitanowi podziękowanie  za przekazaną  im wiedzę.

Wykład dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy. Zadanie: Bezpieczne zachowanie  w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy.

„Jak pokazują statystyki, gdyby co dziesiąty mieszkaniec
Ziemi umiał  udzielać pierwszej pomocy,
udało by sie uratować w ciągu roku milion osób!!!”

Przedstawicieli ratownictwa medycznego powitała koordynator zadania

-  Pedagog szkolny: Anna Stahlke

Dnia 22.03.2013 roku  w ramach programu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń” na zaproszenie Pani Natalii Trzeciak, naszą  szkołę odwiedzili przedstawiciele  ratownictwa medycznego: Sylwester Górzyński i Artur Cieślak. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: II LPUG,  III ATE, III BTE .


Panowie  w dostępny dla młodzieży  i ciekawy sposób, opowiedzieli :

- Jak należy udzielać pierwszej pomocy,

-  Jak zachowywać się w momentach zagrożenia (omdlenia, atak padaczki, zadławienie, krwotoki, otarcia naskórka i wiele innych)

-   Co zrobić, gdy jest się świadkiem wypadku.


Ratownik medyczny zaprezentował na fantomie jak prawidłowo wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie.


Wykład został  urozmaicony  prezentacją multimedialną. Ratownicy medyczni udzielali  odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania. Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Na koniec uczniowie wręczyli ratownikom podziękowania, za przekazaną im wiedzę, która jest bardzo cenna, ponieważ dzięki niej możemy uratować to co jest najcenniejsze, czyli ludzkie życie.

Sprawozdanie z realizacji zadania: :  Bezpieczne zachowanie   w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna sporządziły: Pani Natalia Trzeciak, Pani Anna Stahlke i Pani Justyna Kratkowska – Dul.


ZDJĘCIA PATRZ - GALEREIA

2015  Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu  globbers joomla templates