logotype

Articles

Regulamin konkursu

„Zagrożenia w sieci”

Organizatorem Konkursu na najciekawszy projekt pt. „Zagrożenia w sieci” jest ZSZ nr 2 w Sierpcu (Ekonomik), ul. Wiosny Ludów 7; 09-200 Sierpc.

     e-mail szkoły: CLOAKING

     strona internetowa szkoły: www.zsznr2sierpc.pl

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich oraz gimnazjów z powiatu sierpeckiego.
 2. Patroni i sponsorzy konkursu: Starostwo Powiatowe w Sierpcu
 3. Składanie prac konkursowych trwa do 13.02.2012 roku.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się  22.02.2012 roku.
 5. Cele konkursu:
 • zainteresowanie uczniów wszelkimi zagrożeniami napotkanymi w sieci
 • nabycie umiejętności rozpoznawania i unikania zagrożeń
 • popularyzacja przedmiotów informatycznych  wśród uczniów
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • wzbudzanie zainteresowania informatyką
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy
 • promowanie ambitnych i uzdolnionych uczniów
 • promocja szkoły

 Forma prac konkursowych

 • praca wykonana jako pokaz multimedialny technika dowolną (pokaz slajdów, film, strona internetowa…..)
 • minimum 20 slajdów
 • prezentacja musi być w pełni automatyczna, czas odtwarzania do 15 min
 • wykonanie opisu na opakowaniu płyty zawierającego:
 • imię i nazwisko autora/autorów, klasę, nazwę szkoły oraz opiekuna wykonawcy
 • W konkursie ocenione będzie nowatorskie podejście do projektu
 • Niezależna Komisja Konkursowa powołana przez ZSZ nr 2 w Sierpcu dokona oceny prac biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • pomysł
 • estetyka wykonania
 • jakość wykonania
 • dynamiczność przekazu
 • sposób przekazania treści prezentacji

  Jury:

 • organizatorzy powołują  jury konkursu, w skład którego wchodzą m.in.: koordynator konkursu, nauczyciele informatyki
 • przewodniczący jury-organizator konkursu
 • jury pracuje w oparciu o regulamin konkursu
 • jury podejmuje decyzje w sprawie przyznania nagród. Informacje dotyczące wyników konkursu zostaną przesłane do szkoły.
 • decyzje jury podejmowane są zwykłą większością głosów podczas głosowania.
 • uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji jury.

  Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców Konkursu, którym zostaną przyznane atrakcyjne nagrody

  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: przesłanie  pracy do dnia 13.02.2012 na adres szkoły, lub osobiście do sekretariatu szkoły z dopiskiem: Konkurs „Zagrożenia w sieci.”

  Informacje dodatkowe

 • Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora Konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nie naruszając praw autorskich wykorzystać nadesłane projekty.
 • Zaświadczenia wydajemy opiekunom nadzorującym tylko prace nagrodzone i wyróżnione.
 • Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu:

            Aneta Kaczyńska – nauczyciel informatyki w ZSZ nr 2 w Sierpcu

            e-mail szkoły: CLOAKING

            sekretariat ZSZ nr 2: tel. 24 275 28 51

 • Regulamin został umieszczony na stronie internetowej szkoły www.zsznr2sierpc.pl  (w dziale ogłoszenia a także w zakładce konkursy)

  Termin i miejsce złożenia prac:

                   Gotowe prace należy składać  do sekretariatu ZSZ nr 2 do dnia 13 lutego

                   2012 r., w godzinach od 8.00 – 15.00 lub pocztą na adres: ZSZ nr 2 w                         

                   Sierpcu, ul. Wiosny Ludów 7,

                   09-200 Sierpc, z dopiskiem – konkurs „Zagrożenia w sieci”.Serdecznie zapraszamy
2015  Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu  globbers joomla templates