logotype

Articles

1.Organizator konkursu:

Nauczyciele zespołu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w ZSZ nr 2 w Sierpcu;

e-mail szkoły: CLOAKING

strona internetowa szkoły: www.zsznr2sierpc.pl

2. Patroni i sponsorzy konkursu:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

3. Uczestnicy konkursu:

– uczniowie szkół gimnazjalnych

4. Cele konkursu:

– wzbudzanie zainteresowania matematyką, fizyką, biologią, chemią i geografią

– popularyzacja przedmiotów ścisłych  wśród uczniów szkół gimnazjalnych

– kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy

– kształtowanie ciekawości poznawczej i aktywności twórczej uczniów

– promowanie ambitnych i uzdolnionych uczniów

– promocja szkoły

– rozwijanie umiejętności praktycznych

5. Zadania konkursowe:

– wykonanie dwóch pomocy dydaktycznych z listy przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, geografia i biologia

– wykonanie opisu pracy na kartce, format A4, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły
  • temat pomocy dydaktycznej i nazwę przedmiotu, na którym może być ona wykorzystana
  • źródła, z których korzystano wykonując pomoc dydaktyczną

6. Regulamin:

Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przez uczniów dwóch pomocy dydaktycznych z listy przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia i geografia.

Prace mogą być wykonanie z zespołach 2-osobowych lub indywidualnie

Pomoce dydaktyczne mogą mieć formę dowolną np. gry, plansze, model przestrzenny, prezentacja multimedialna.

Wydatki na potrzebne materiały ponoszą uczestnicy.

Pomoc z zewnątrz dozwolona jest wyłącznie w formie konsultacji i porad.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs nie są kopią i zostały wykonane samodzielnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich.

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu:

Marta Mańkowska – nauczyciel matematyki w ZSZ nr 2 w Sierpcu

e-mail: CLOAKING

sekretariat ZSZ nr 2: tel. 24 275 28 51

Uwaga:

Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.

Wystawa prac odbędzie się w trakcie Dni Otwartych szkoły

7. Termin i miejsce złożenia prac:

Gotowe prace należy składać osobiście do sekretariatu ZSZ nr 2 do dnia 17 lutego 2012 r., w godzinach od 8.00 – 15.00 lub pocztą na adres: ZSZ nr 2 w Sierpcu, ul. Wiosny Ludów 7,

09-200 Sierpc, z dopiskiem – konkurs „Oryginalna pomoc dydaktyczna”.

8. Ocena prac i wyniki:

W skład komisji oceniającej wchodzą: dyrektor ZSZ nr 2, przedstawiciel Starostwa i dwóch nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Ocenie prac będą podlegać:

  • wartość dydaktyczna pracy
  • zgodność z tematem pracy
  • szata graficzna i estetyczna
  • oryginalność
  • kreatywność

Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe (3 pierwsze miejsca), a dla nauczycieli podziękowania.
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 23 lutego 2012 r. o godz. 9.00 w ZSZ nr 2 w Sierpcu.

 


2015  Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu  globbers joomla templates